Noopept

$41.35

In stock

Compare

Köp Noopept online

Noopept används i stor utsträckning i Europa och är lagligt föreskrivet i Ryssland för sina nootropiska och neuroskyddande egenskaper. Dess popularitet fortsätter att växa i betydande takt på grund av en ökande mängd rapporter som tyder på att det är en effektiv kognitiv förstärkare med små biverkningar. Det misstas ofta för att vara en del av racetamfamiljen, på grund av dess likhet med effekterna i racetamfamiljen, särskilt Piracetam. Noopept sägs vara 1000 gånger mer potent än Piracetam. Noopept är tillverkat för konsumtion, men lämpliga åtgärder bör vidtas när experimentell forskning äger rum.

Noopept Chemical Properties

Kemisk formel: C17H22N2O4

Molmassa: 318,367 g / mol

Noopept är en syntetisk peptid. Noopept innehåller en fenylacetylunderenhet bunden till en liten peptidkedja av glycin och prolin. Du hittar glycinaminosyran bunden till prolinet med en peptidbindning. Medan prolinaminosyran består av en karboxylsyra-grupp bunden till en pyrrolidinring vid C2. Noopept har befunnits vara strukturellt lik en endogen neuropeptid cykloprolylglycin. På grund av att Noopept saknar en pyrrolidoncykel anses den inte vara en racetam.

Noopept-användning

Även om lite forskning har gjorts på Noopept verkar det finnas viss konsistens angående effekterna av forskningskemikalien.

Följande är några potentiella effekter av Noopept, på grund av bristen på forskning som har gjorts på Noopept är detta långt ifrån en uttömmande lista:

  • Förbättrat fokus
  • Förbättrad synskärpa
  • Ökad tankebearbetning
  • Minnesförbättring
  • Färgförbättring

Vilka är de potentiella biverkningarna av Noopept?

Det är viktigt att vara försiktig när man experimenterar med Noopept på grund av bristen på forskning som har delats om kemikalien och dess effekt på människor.

Följande är inte på något sätt en uttömmande lista över de potentiella biverkningarna av Noopept men ger en uppfattning om de potentiella biverkningarna som kan upplevas när forskning utförs med kemikalien.

Några av de kända biverkningarna av Noopept inkluderar:

  •   Irritabilitet:  på grund av forskningskemikaliens natur och dess effekter kan det göra att personer med temperament blir lätt irriterade mer.
  •   Ångest:  denna biverkning uppträder ofta när en person har konsumerat mer än den rekommenderade mängden.
  •   Huvudvärk:  Liknande ovanstående biverkning är dosering vanligtvis utlösaren för huvudvärk som härrör från Noopept.

Noopept Tolerans

Tolerans mot effekterna av Noopept sker över flera veckors upprepad användning. Det tar ungefär 3-7 dagar för toleransen att nå halva och 1-2 veckor för att nå baslinjen. Noopept har kors tolerans med andra liknande nootropics, därför konsumerar det kommer att minska effekten av alla andra nootropics av ​​samma sort (dvs. Piracetam).

Laglighet:

UK  – Legal

Europa –  Lagligt

USA –  Legal

Be the first to review “Noopept”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu