Aniracetam

kr33.08

In stock

Compare

Köp Aniracetam online

Aniracetam utvecklades först i Belgien under 1970-talet och är ett nootropiskt läkemedel i racetamklassen. Att vara en av de ursprungliga derivaten av Piracetam, är Aniracetam en av de äldsta och mest använda smarta drogerna.

Vad ordineras Aniracetam för?

Aniracetam utvecklades först i Belgien under 1970-talet och är ett nootropiskt läkemedel i racetamklassen. Att vara en av de ursprungliga derivaten av Piracetam, är Aniracetam en av de äldsta och mest använda smarta drogerna.

Även om det inte godkänns av FDA i USA, är det godkänt och ordineras vanligtvis i Europa för problem som kognitiv försämring och nedgång, depression, ångest och minnesförlust.

Vad används Aniracetam för?

Aniracetam är en av de mest använda Nootropics, med både användarrapporter och kliniska studier som indikerar att det har märkbara kognitiva förbättringsegenskaper. Medan majoriteten av dess användning kommer från individer som beställer det online för användning i Nootropic ’stack’, är Aniracetam vanligtvis ordinerat för en mängd olika problem, som listas nedan.

Depression: Även om det inte formellt är godkänt för behandling av depression, används Aniracetam rutinmässigt som en off-label hjälpbehandling för depression, med flera studier som visar att det kan vara en effektiv behandling.

Ångest: Läkare har varit kända för att ordinera aniracetam för ångest med viss framgång. Även om det inte har gjorts mycket forskning om detta ämne, visar vissa preliminära undersökningar och fallstudier lovande resultat. Det har också förekommit några anekdotiska rapporter om läkare som ordinerar aniracetam för social ångest och andra ångestrelaterade störningar. På grund av den begränsade mängden forskning som utförts på Aniracetam som en behandling för ångest finns det ingen standarddos för aniracetam för ångest. De flesta börjar med en dos av 1200 – 1800 mg och justerar därefter.

Kognitiv nedgång:  Den primära kliniska användningen av alla läkemedel i Racetam-klassen är för behandling av kognitiv svikt och försämring. Studier har visat att Racetams, i kombination med kolinesterashämmare, kan vara effektiva för att bromsa den kognitiva nedgången och försämringen orsakad av neurologiska störningar som Alzheimers och demens.

Fördelar med Aniracetam

Ökad kognitiv funktion: Liksom alla Racetams kan fördelarna med Aniracetam tydligast observeras genom att titta på dess effekter på kognition. Kognitiva funktioner som rumslig intelligens, verbal fluiditet och ökad minnesåterkallelse har alla observerats hos individer som konsekvent har konsumerat Aniracetam. Som tidigare nämnts finns det också bevis som visar att Aniracetam kan hjälpa till med kognitiv nedgång till följd av CNS och neurologiska störningar.

Minskad ångest:  Aniracetam har exciterande effekter på AMPA-receptorer i hjärnan, kända för att spela en viktig roll i kroniska ångestproblem. Även om dess exakta verkningsmekanism ännu inte är känd, har det visat sig i både kliniska och fallstudier vara effektiva för vissa individer vid hantering av långvarig ångest. Detta är en särskilt ny fördel med aniracetam och observeras inte i alla föreningar i Racetam-familjen.

Förbättrat minne:  På grund av hur Aniracetam interagerar med neurotransmittorproduktionen och deras motsvarande receptorer har det visat sig hjälpa till att bilda nya minnen. Användare rapporterar att de har snabbare och mer levande minnesåterkallelse medan de kompletterar med Aniracetam.

Vad är varningar och möjliga biverkningar av Aniracetam?

Som med de flesta Racetams tolereras Aniracetam väl och användare upplever sällan biverkningar. Säkerhetsstudier och anekdotiska rapporter från det nootropa samfundet antyder att Aniracetam är säkert även när det tas i höga doser under långa perioder. När biverkningar uppstår är de vanligtvis milda och slutar när konsumtionen upphör. De vanligaste biverkningarna av Aniracetam inkluderar.

-Huvudvärk

-Ångest

-Sömnlöshet

-Spriddt tänkande

-Rastlöshet

Aniracetam påverkar människor annorlunda och alla som konsumerar Aniracetam bör övervaka sig själva under den första veckan eller två av intaget. Effekterna av aniracetam på utvecklande hjärnor har inte studerats och rekommenderas därför inte för personer under 19 år.

Be the first to review “Aniracetam”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu